Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Cho Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ: Tại Sao Lựa Chọn?

Điều kiện thành lập công ty là những quy định mà doanh nghiệp phải đáp ứng để được thành lập. Điều kiện thành lập công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều kiện thành lập công ty chung

Để được thành lập công ty, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện chung sau:

 • Tên công ty: Tên công ty phải đáp ứng các quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 • Trụ sở chính: Trụ sở chính của công ty phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty phải được góp đủ và đúng hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 • Người đại diện theo pháp luật: Công ty phải có người đại diện theo pháp luật là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự.

Điều kiện thành lập công ty theo từng loại hình

Ngoài các điều kiện chung nêu trên, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện cụ thể theo từng loại hình công ty.

 • Điều kiện thành lập công ty TNHH:
  • Có ít nhất 02 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Vốn điều lệ không được nhỏ hơn 03 tỷ đồng đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và không được nhỏ hơn 01 tỷ đồng đối với công ty TNHH một thành viên.
 • Điều kiện thành lập công ty cổ phần:
  • Có ít nhất 03 cổ đông sáng lập là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Vốn điều lệ không được nhỏ hơn 03 tỷ đồng.
 • Điều kiện thành lập công ty hợp danh:
  • Có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty.
  • Vốn điều lệ không được nhỏ hơn 01 tỷ đồng.
 • Điều kiện thành lập công ty tư nhân:
  • Do một cá nhân làm chủ sở hữu.
  • Vốn điều lệ không được nhỏ hơn 01 tỷ đồng.

Lưu ý khi thành lập công ty

Khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau:

 • Tìm hiểu kỹ các quy định về thành lập công ty: Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định về thành lập công ty tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo việc thành lập công ty đúng quy định của pháp luật.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập công ty: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập công ty theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc thành lập công ty được thuận lợi.
 • Nộp hồ sơ thành lập công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ thành lập công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thủ tục Dịch vụ thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty bao gồm các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập công ty theo quy định của pháp luật.
 2. Nộp hồ sơ thành lập công ty: Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ thành lập công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.
 3. Thẩm định hồ sơ thành lập công ty: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thẩm định hồ sơ thành lập công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
 4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Nếu hồ sơ thành lập công ty hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thẩm định hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về điều kiện thành lập công ty. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình thành lập công ty.