Tận Hưởng Cảm Giác Hồi Hộp: Mạt Chược và Những Trận Cờ Đầy Kịch Tính


Bộ bài mạt chược online Jun88 bao gồm 160 lá bài, được chia thành 4 bộ khung, mỗi bộ khung bao gồm 40 quân bài. Các loại quân bài trong bộ mạt chược online bao gồm:

 • Bộ bài Nạc: Bao gồm 108 quân, được chia thành 3 loại Sách, Vạn và Văn. Mỗi loại có 9 quân được đánh số từ 1-9 và có 4 lá cùng loại.
 • Bộ bài Tài Phao: Bao gồm 28 quân, bao gồm Tứ Phong (Đông, Tây, Nam, Bắc) và Trung, Phát, Bạch.
 • Bộ bài Hoa: Bao gồm 16 quân được chia thành 4 bộ nhỏ là Mùa, Hoa, Hoàn và Hậu. Mỗi bộ có 4 quân giống nhau.

Bộ bài Nạc

Bộ bài Nạc là bộ bài cơ bản nhất của mạt chược online. Các quân bài trong bộ Nạc được đánh số từ 1 đến 9, mỗi số có 4 quân cùng loại. Các quân bài trong bộ Nạc có thể được xếp thành nhiều loại bài khác nhau, bao gồm:

 • Đôi: 2 quân bài cùng số.
 • Sám: 3 quân bài cùng số.
 • Thùng: 4 quân bài cùng loại, không cần liên tiếp.
 • Sảnh: 5 quân bài liên tiếp, không cần cùng loại.
 • Cù lũ: 5 quân bài cùng số, không cần liên tiếp.
 • Tứ quý: 4 quân bài cùng số.

Bộ bài Tài Phao

Bộ bài Tài Phao bao gồm các quân bài có giá trị cao hơn bộ Nạc. Các quân bài trong bộ Tài Phao bao gồm:

 • Tứ Phong: Đông, Tây, Nam, Bắc.
 • Trung: Quân bài có hình tròn ở giữa.
 • Phát: Quân bài có hình cây cỏ ở giữa.
 • Bạch: Quân bài có hình mặt trời ở giữa.

Các quân bài trong bộ Tài Phao có thể được xếp thành nhiều loại bài khác nhau, bao gồm:

 • Đôi: 2 quân bài cùng loại, trong đó có ít nhất 1 quân là quân Tài Phao.
 • Sám: 3 quân bài cùng số, trong đó có ít nhất 1 quân là quân Tài Phao.
 • Thùng: 4 quân bài cùng loại, trong đó có ít nhất 1 quân là quân Tài Phao.
 • Sảnh: 5 quân bài liên tiếp, trong đó có ít nhất 1 quân là quân Tài Phao.
 • Cù lũ: 5 quân bài cùng số, trong đó có ít nhất 1 quân là quân Tài Phao.
 • Tứ quý: 4 quân bài cùng số, trong đó có ít nhất 1 quân là quân Tài Phao.

Bộ bài Hoa

Bộ bài Hoa bao gồm các quân bài có giá trị cao nhất của mạt chược online. Các quân bài trong bộ Hoa bao gồm:

 • Mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
 • Hoa: Hoa đào, Hoa mai, Hoa cúc, Hoa sen.
 • Hoàn: Quân bài có hình tròn ở giữa.
 • Hậu: Quân bài có hình mặt trời ở giữa.

Các quân bài trong bộ Hoa có thể được xếp thành nhiều loại bài khác nhau, bao gồm:

 • Đôi: 2 quân bài cùng loại, trong đó có ít nhất 1 quân là quân Hoa.
 • Sám: 3 quân bài cùng số, trong đó có ít nhất 1 quân là quân Hoa.
 • Thùng: 4 quân bài cùng loại, trong đó có ít nhất 1 quân là quân Hoa.
 • Sảnh: 5 quân bài liên tiếp, trong đó có ít nhất 1 quân là quân Hoa.
 • Cù lũ: 5 quân bài cùng số, trong đó có ít nhất 1 quân là quân Hoa.
 • Tứ quý: 4 quân bài cùng số, trong đó có ít nhất 1 quân là quân Hoa.

Các cách xếp bài trong mạt chược online

Các quân bài trong mạt chược online có thể được xếp thành nhiều loại bài khác nhau. Mỗi loại bài có giá trị khác nhau. Người chơi có bộ bài có giá trị cao nhất sẽ thắng ván chơi.

Dưới đây là một số cách xếp bài phổ biến trong mạt chược online:

 • Đôi: 2 quân bài cùng số.