Canasta ăn tiền và Sự Hấp Dẫn của Cờ Bạc Trực Tuyến

Trong bài Canasta ăn tiền, có 3 loại thẻ chính:

 • Thẻ số: Thẻ số có thể được sử dụng để tạo thành các bộ hoặc canasta. Các thẻ số có cùng số tạo thành một bộ. Các thẻ số có cùng số và cùng hoa tạo thành một canasta.
 • Thẻ hoa: Thẻ hoa có thể được sử dụng để tạo thành các bộ hoặc canasta. Các thẻ hoa có cùng hoa tạo thành một bộ. Các thẻ hoa có cùng hoa và cùng số tạo thành một canasta.
 • Thẻ joker: Thẻ joker có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác.

Thẻ số

Thẻ số có giá trị từ 1 đến 13. Các thẻ số có thể được sử dụng để tạo thành các bộ hoặc canasta.

 • Bộ số: Một bộ số bao gồm 3 lá bài có cùng số. Bộ số mang lại 100 điểm.
 • Canasta số thuần túy: Một canasta số thuần túy bao gồm 7 lá bài có cùng số. Canasta số thuần túy mang lại 500 điểm.
 • Canasta số hỗn hợp: Một canasta số hỗn hợp bao gồm ít nhất 2 lá bài có cùng số. Canasta số hỗn hợp mang lại 300 điểm.

Thẻ hoa

Thẻ hoa có 4 loại: cỏ (clover), chuồn (heart), bích (spade) và rô (diamond). Các thẻ hoa có thể được sử dụng để tạo thành các bộ hoặc canasta.

 • Bộ hoa: Một bộ hoa bao gồm 3 lá bài có cùng hoa. Bộ hoa mang lại 100 điểm.
 • Canasta hoa thuần túy: Một canasta hoa thuần túy bao gồm 7 lá bài có cùng hoa. Canasta hoa thuần túy mang lại 500 điểm.
 • Canasta hoa hỗn hợp: Một canasta hoa hỗn hợp bao gồm ít nhất 2 lá bài có cùng hoa. Canasta hoa hỗn hợp mang lại 300 điểm.

Thẻ joker

Thẻ joker có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác. Thẻ joker có thể được sử dụng để tạo thành các bộ hoặc canasta.

 • Bộ joker: Một bộ joker bao gồm 3 lá bài joker. Bộ joker mang lại 500 điểm.
 • Canasta joker thuần túy: Một canasta joker thuần túy bao gồm 7 lá bài joker. Canasta joker thuần túy mang lại 2500 điểm.
 • Canasta joker hỗn hợp: Một canasta joker hỗn hợp bao gồm ít nhất 2 lá bài joker. Canasta joker hỗn hợp mang lại 1500 điểm.

Một số quy tắc bổ sung về thẻ

 • Thẻ joker có thể được sử dụng để tạo thành canasta thuần túy hoặc hỗn hợp.
 • Thẻ joker không thể được sử dụng để tạo thành bộ.
 • Thẻ joker không thể được sử dụng để thay thế cho thẻ joker khác.

Các chiến thuật sử dụng thẻ

 • Hãy nhanh chóng lập canasta thuần túy: Canasta thuần túy mang lại nhiều điểm hơn canasta hỗn hợp. Do đó, bạn nên cố gắng lập canasta thuần túy càng sớm càng tốt.
 • Tạo ra các bộ: Bạn cũng nên cố gắng tạo ra các bộ, bao gồm 3 lá bài có cùng số hoặc cùng hoa. Các bộ mang lại ít điểm hơn canasta thuần túy, nhưng chúng vẫn có giá trị.
 • Sử dụng thẻ joker một cách hợp lý: Thẻ joker là một lá bài mạnh mẽ, nhưng bạn nên sử dụng nó một cách hợp lý. Bạn không nên sử dụng thẻ joker để tạo thành các bộ hoặc canasta hỗn hợp, vì chúng sẽ mang lại ít điểm hơn.

Cách tính điểm bài Canasta ăn tiền


Trong bài Canasta hi88 ăn tiền, điểm được tính như sau:

 • Canasta thuần túy: 500 điểm
 • Canasta hỗn hợp: 300 điểm
 • Bộ: 100 điểm

Ngoài ra, người chơi cũng có thể nhận được điểm thưởng cho các thành tích sau:

 • Lập canasta đầu tiên: 100 điểm
 • Lập canasta thứ hai: 200 điểm
 • Lập canasta thứ ba: 300 điểm
 • Lập canasta thứ tư: 400 điểm
 • Lập canasta thứ năm: 500 điểm

Ví dụ

Giả sử một người chơi lập được 3 canasta thuần túy, 5 canasta hỗn hợp và 10 bộ. Điểm của người chơi sẽ là:

3 canasta thuần túy * 500 điểm/canasta = 1500 điểm
5 canasta hỗn hợp * 300 điểm/canasta = 1500 điểm
10 bộ * 100 điểm/bộ = 1000 điểm

Tổng điểm của người chơi là 3000 điểm.

Cách tính điểm cho các người chơi khác

Điểm của các người chơi khác được tính theo cách tương tự. Điểm của người chơi sẽ được trừ đi số điểm của các canasta đã bị đối thủ lập.

Kết thúc trò chơi

Trò chơi kết thúc khi một người chơi đạt được 500 điểm hoặc nhiều hơn. Người chơi có điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.